23782232_175637583016368_452965455_n.jpg
23897903_175637559683037_1329211219_n.jpg
23805450_175637533016373_447118167_n.jpg
23781961_175637549683038_1741017921_n.jpg
23897654_175637586349701_1565892327_n.jpg


Պատում
Սարքավորումներ
Լաբորատորկալանսպիրտայրոց,բաժակձագարֆիլտրիթուղթապակեձողկոլբ,ճենապակյաթաս բաժակումլցրեցիաղտոտվածկերակրիաղևվրանավելացրեցի ջուրը,  խառնեցի ապակեձողիմիջոցով:Ինչպիսի՞խառնուրդստացաՍտացվածպղտորհեղուկըֆիլտրեցիՉլուծվողմանրմասնիկներըհեղուկիցբաժանելունպատակովօգտագործեցի   չսոսնձված ծակոտեն  թուղթ, որից  և  պատրաստում  են  ֆիլտրը: